Většina lidí diskutuje o tom, kam až cena zlata může jít a hlavně proč? Pojďme se podívat na pár faktorů, které zásadním způsobem ovlivňují cenu zlata.

Cena zlata je ovlivňována: 

1. Ekonomickými cykly

Ekonomický cyklus je cyklus, kde se střídá stav podhodnocený a nadhodnocený různých aktiv (akcie, komodity, dluhopisy aj.) v různou dobu. Zde bereme v potaz dlouhý ekonomický cyklus, který trvá přibližně 75-100 let. Dobře ho sovětský ekonom Kondratěv. Zjednodušeně lze tedy říci, že chvíli, kdy se akcie dostávají do medvědího trhu, pak zlato jde do býčího.

2. Zadlužeností

Domácností, firem a států. Čím zadluženější společnost, tím větší cena zlata v tzv. očistné fázi. Co to znamená? Každá nerovnováha se musí dostat znovu do rovnováhy. Zadlužení nemůže trvat věčně stejně jako nemůžou některá aktiva růst do nebes.

3. VIXem

VIX je index strachu většinové populace. Ten lze měřit a ovlivňuje řadu věcí. Co to znamená? Většinová populace ovlivňuje spotřební ekonomiku a také to, co se bude masivně kupovat či prodávat. Pokud má masa strach, neutrácí tolik a ekonomika může jít například do deflačního scénáře.

4. Dalšími problémy v ekonomice

Čím více problémů, tím lépe pro zlato. Zde platí zlato = bezpečí, jistota.

 5. Problémy s vládou

 Jakmile klesá důvěra ve vládu, lidé nakupují více zlata. Zlato je totiž anonymní, mimo státní systém a špatně zabavitelné. Co více si přát?

6. Nafukování měny

Čím více centrální banky „tisknou“ měnu, tím cena zlata (a nejenom ta) roste a hodnota zlata ještě více (samozřejmě je výrazný rozdíl mezi cenou a hodnotou).

Cena zlata závěrem

Zlato se teď relativně plácalo, akcie rostly (8 let v kuse), nicméně trend se pomalu obrací a nás čeká pár let býčího trhu na zlatě (růstového).
V případě, že se v nějakém roce zlato „plácá“, tak cena narůstá průměrně o 2000 Kč za 1 oz za rok. V případě, že zlato roste, tak mnohonásobně.
Chcete více informací o zlatě? Napište mi.