Pokud přemýšlíte o spoření do zlata, pak by to mělo být díky vlastnostem, které zlato . Tyto vlastnosti má pouze fyzické zlato. Žádný papír, derivát, ETF či jiný finanční nástroj tvářící-se jako zlato zlatem není. A nikdy nebude.

A to z několika důvodů:

  1. Fyzické zlato je omezené. Nelze ho „přivyrobit“ stiskem tlačítka či napsáním číslice na papír.
  2. „Papírové zlato“ není zlato. Jestliže máte „papírové zlato“ (myšleno ve finančních nástrojích jako jsou fondy), pak musíte počítat s tím, že odpovídající poměr mezi papírovým a fyzickým zlatem není. Jinými slovy i když vlastníte „papír“ na zlato, pak zlato nikdy dostat nemusíte. A to je velmi pravděpodobné, protože fyzického zlata je daleko méně než papírového.
  3. Co je doma, to se počítá. Co není doma, to prostě není. Na to není co dodat.
  4. Fyzické zlato nejvíce budete potřebovat v době ekonomicko-politické nejistoty. V tu chvíli ho potřebujete dát do kapsy a jít, popřípadě ho někomu prodat. Asi těžko vám někdo bude kupovat papír.

Samozřejmě, že fyzické zlato má i řadu nevýhod – jako je skladování, doprava, obalové materiály aj. S tím se musí počítat, protože nám jde o fyzickou formu. Stejně jako o nemovitosti je potřeba se starat, tak zlato je potřeba někde uchovávat.

 

Na závěr

„Není všechno zlato co třpytí (nebo co je na papíře).“