Investice do vína může být investicí jako každá jiná. Na začátku je dobré se zamyslet a dobře zvážit cíl investice. Ne každé víno je vhodné k investici, a proto bychom měli vědět, do jakých vín investovat. Ideálně i vědět proč investovat :).

Jaké jsou možnosti investic do vína? Jak investovat co nejbezpečněji?

 

Investovat do vinice?

V České republice jsou stále nejpopulárnější investice do nemovitostí. Proto se zde nabízí úvaha, zda neinvestovat přímo do vlastnictví vinic. Bohužel, k tomu není trh. Ačkoliv hektar vinic na jižní Moravě vyjde přibližně na milion korun, není zájem prodávat. Vlastnictví vinohradů je populární a nechávají si je dokonce i ti, kdo se o ně příliš nestarají. Očekává se další růst cen. Zodpovědní majitelé, pokud se sami nevěnují výrobě vína, či tak činí jen v malém, pak bez potíží své vinice výhodně pronajímají či prodávají produkci hroznů zpracovatelům. A budovat nové vinice u nás v místech, kde nikdy neexistovaly není možné. Evropská unie u nás rozšiřování vinic nepodporuje…

 

Investovat do rekreačních nemovitostí?

Tato možnost souvisí s vínem nepřímo. Jižní Morava se stává čím dál více vyhledávanou turistickou oblastí. Dnes je na druhém místě za hlavním městem Prahou a s určitostí lze říci, že to není pouze důsledek kongresové či veletržní turistiky spojené s Brnem. V hromadných ubytovacích zařízeních ročně přenocuje více než 1,5 milionu hostů. Jestliže nárůst počtu turistů v rámci celé ČR je přibližně 1,5%, potom regionální nárůst se zde blíží čtyřnásobku. Vinařská turistika se tak stává novým objevovaným tuzemským fenoménem vedle tradiční turistiky lázeňské (včetně wellness) a vysokohorské. Má stejně jako oba jmenované mezinárodní rozměr a významně podporuje malé a střední podnikání v jehož režii se odehrává. S ohledem na trend poklesu obliby zahraničních dovolených českých turistů souvisejícím s otázkami bezpečnosti, přívalu běženců a napjaté mezinárodní situace se dá očekávat, že zájem o tuzemské dovolené v atraktivních regionech jako je např. Pálava jedině poroste.

 

A co investovat přímo do samotných vinařství?

Přímé investice do podnikatelských projektů jsou stále populárnější. Nesou sice sebou část vlastního podnikatelského rizika těchto podniků přeneseného na investora v přímé úměře s výší jeho angažovanosti v daném projektu. Je však zřejmé, že do oboru vinařství stále častěji vstupují například podnikatelé úspěšní v jiných oborech.

Zajímá vás kdo? Přečtěte si ZDE.

Ve všech výše popsaných případech jde o stamilionové investice a obraty. Tedy o nic pro „běžné smrtelníky“. Malé rodinné vinařství s ubytovací kapacitou pro turisty však může být velmi dobrou investicí na Moravě právě tak jako všude jinde ve vinařských regionech světa. Pravděpodobně však půjde o investici „na plný úvazek„.

Pokud takovou nehledáte, podíváme se příště na samotné víno.

 

Zajímáte se o investice do vína? Podívejte se na možnosti.